Особености на групажния транспорт

Какво е групажен транспорт?

Групажният транспорт е вид услуга от строго професионален характер. Множество фирми на територията на България предоставят услугата групажен транспорт по всички основни дестинации в Европа.

Ето и някои от основните линии, по които се предоставя услугата грепажен транспорт. Това са дестинации до Германия, Италия, Гърция, Румъния, ЕС, ЕИО. Товарът, които обикновено е обект на превод при групажния транспорт са както безопасни, така и безопасни пратки. Също така често се транспортират и товари, изискващи хладилен режим.

Транспортните фирми поддържат редовни превози по вътрешно европейски дестинации. Услугата групажен транспорт е възможна от и до всички точки в ЕС. Нужно е, разбира се да се направи предварителна заявка. Услугата е специфична по характер. Факторът време е неблагоприятен за сметка на по-конкуретната цена спрямо друг вид транспортна услуга. В случай, че приоритет се придава на конкурентната цена пред бързина на доставката и характеристиките на товара позволяват забавяне този вид транспорт е изключително подходящ. Групажният товар се доставя с товара на друг ползвател на същата услуга. Отделните товарни пратки подлежат на събиране от товарен адрес. Предварително се извозват с по-малки камиони, бусове и ванове до локацията на групажния склад. Същите подлежат на последствено консолидиране и се товарят на групажния камион. Групажният превоз е почти универсален. Подходящ е за всякакъв вид товар с изключение на опасен или нетраен такъв.

Услугата предоставяне на групажен транспорт е сред основните услуги, които всяка една логистична фирма предоставя. Клиентите са изключително разнообразни – от самостоятелни търговци до мултинационални компании. Същността на групажния транспорт е групиране на по-малки пратки от няколко изпращача. Целта е да се намалят транспортните разходи.

Основна цел на групажния транспорт е удовлетворяване нуждите на крайния потребител. Това се постига посредством подробен анализ на характеристиките на товара и оптимизация на маршрутите.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.