Тенденцията от 2010-та година насам е красноречива и тревожна. Тя недвусмислено показва, че все повече деца страдат от захарен диабет, а възрастта, на която се поставя диагнозата, спада. За съжаление, вече не е рядкост пред кабинетите на лекарите да се видят 4-5-годишни деца. С цел по-добро запознаване на родителите сContinue Reading

Фасетите са тънки керамични фасети, които се произвеждат индивидуално в зъботехническата лаборатория. Тези полупрозрачни керамични черупки са трайно залепени към видимите зъбни повърхности (най-вече предните зъби). Целта е да се постигне визуално ефективно и преди всичко естествено разкрасяване на зъбните редици или отделните зъби. В този процес цветът, дължината илиContinue Reading