Чия собственост е територията на жилищната сграда

Купувайки апартамент Оборище, знаем със сигурност, че след сделката ще станем неговите пълни собственици. Въпреки това, малко хора мислят кой е собственик на земята, разположена в близост до сградата. Логично, тя трябва да принадлежи на наемателите. В края на краищата, територията на къщата, с детска площадка и пейки, първоначално е създадена за удобство на хората, живеещи в квартала.

За съжаление, вместо наематели на апартамент Оборище, територията на дома е често използвана от всеки. Много пъти на местата, където има детска площадка се появява магазини.

В действителност, жителите могат да станат собственици на прилежащата територия на жилищната сграда.

Нека се опитаме да разберем с полезните материали на www.ues.bg.

защо е необходимо и как да го направим.

Каква е “територията на дома”

Да се ​​разбере какво означава терминът “територия на дома” не е толкова просто. В нашата страна няма единна формулировка, в Данъчния кодекс, кодексът на земята и съответните закони, “територията на страната” се определя по различни начини. Въз основа на определението, предложено от Министерството на регионалното развитие, строителството и жилищното строителство и комуналните услуги, с оглед изясняване на понятието.

Прилежащата територия от жилищна сграда е територия, разположена около къщата, определена от ръководството на земята и градоустройствената документация в границите на парцела. В допълнение към къщата тази сграда може да има сгради и нежилищни помещения, използвани за задоволяване нуждите на наемателите и собствениците.

Защо е необходима приватизацията на местната територия?

Както споменахме по-горе, често се появява нова къща, бензиностанция или магазин в района. Това намалява броя на детските площадки и зелените площи. Най-тъжното е, че с това не можете да направите нищо, дори ако кандидатствате пред съответните органи. По закон земята не ви принадлежи, това означава, че някой друг може да я закупи. Но ако формализирате земята в собствеността на наемателите, без ваше разрешение никой няма да може да построи нищо на нея.

Приватизация на земя в близост до къщата или апартамент Оборище ще посочи границите на парцела, което ще позволи да се коригират разходите за почистване на местната област. Най-малко става ясно какво плащаме за всеки месец.

Но това е само върхът на айсберга. Повечето от апартаментите вече са приватизирани и ако нещо се случи с къщата ви (пожар, газова експлозия) или къщата се разпада, тогава държавата няма да ви предостави нови жилища.

Може да преврите за цени на апартамент Оборище и други свободни имоти в Unique Estates.

Както сами виждате не е толкова лесно да се приватизира местната територия, но в крайна сметка ще бъдете сигурни, че само вие – наемателите ще разполагате със земята близо около имота си.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.