Международна търговия

Официални документи при извършване на международна търговия

Необходими документи ( видове фактури )

Ако бизнесът ви предвижда извършването на международна търговия, нужна ви е достатъчно информация и компетентни съвети от добри адвокати. Задължително!

За повечето предприемачи е ясно, че фундаменталният документ при осъществяването на търговски сделки, е фактурата. Как стои въпросът обаче, когато говорим за международна търговия?

Тогава фактурата бива издавана в няколко варианта:

  1. стандартната, така наречена експортна фактура;
  2. следват още проформа;
  3. митническа и консулска фактура.

Детайлите са от изключително значение, а ако фактурата не отговаря на задължителните изисквания, вие може да се сблъскате с трудности при освобождаването на стоката от митницата.

Важно!!! При особено недопустими нередности тя може да бъде дори задържана и/или конфискувана, което ще е в ущърб на вашата дейност.

Съществуват образци за търговските фактури, които се използват на международно ниво. Те са на английски и на френски език. Ако контрагентите ви имат друга договорка, документът би могъл да бъде издаден и на друг език. Правилата за попълване са особено важни. Те се основават на класификатори и кодове, които се съдържат като информация в търговската камара в Париж.

Експортна фактура

Експортните фактури са основно за износителите и обикновено не се налага да бъдат заверявани. Митническите документи свидетелстват с данни за съответните такси и налози, чрез които се контролира вноса на продуктите.

Проформа фактура

Проформа фактурите са един вид предварителни оферта и договорки между купувача и продавача. Те могат да бъдат гаранция, когато е налице плащане на сделката преди нейното приключване.

В практиката са се наложили като приложими и контрактните документи, включващи съответно запитване, офериране, писмен договор, поръчка, потвърждение за нея. Чрез тях се реализира сътрудничеството между двете страни по сделката. Документите се оформят върху бланки, които се отличават със знаците на компанията и предоставят контакти за обратна връзка. Ключов елемент в тях са международните търговски термини, които са популярни като ИНКОТЕРМС и тълкуват подробно взаимоотношенията между купувачите и продавачите.

Контрактните документи служат за подготовка на бъдещата размяна на стоки или услуги. Те предхождат изпълнението на доставката и улесняват договорките.

С описаните видове фактури и контрактните документи не се изчерпва списъкът с необходимите удостоверения при бизнес, простиращ се извън границите на България.

Международната търговия подлежи на нормативи, които са динамични и търпят непрекъснати промени. Само експерти в областта биха могли коректно да ви насочат към актуалните законови задължения, които трябва да спазвате, за да протичат гладко търговските ви транзакции. Освен добри адвокати, задължително трябва да може да разчитате и на професионален счетоводител.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.