Възможен ли е подходът „направи си сам“ в превода

Всъщност какво чак толкова му е сложното на превода? Четеш думичките на чуждия език и ги прехвърляш на български. Всеки може да го направи – стига да може да чете.

Дали наистина е така?

Основни характеристики на текста

  • Написан е на определен език.
  • Посветен е на конкретна тематика от определена област на човешката дейност (наука, производство, услуги и т. н.)
  • Съдържа различна специализирана терминология – според тематиката си.
  • Има своите съдържателни, смислови и стилови определености.

Разбира се, тук може да се изброят още много важни характеристики на текста по принцип, но и тези са достатъчни, за да видим с какво се налага да се справи човек, когато се наема да превежда, какви са „инструментите“, които са му необходими.

Изисквания към преводача, които произтичат от основните белези на текста

  1. Да знае езика, на който е написан текста, поне до степен на различаване на смислови нюанси.
  2. Да има представа от тематиката, която той разисква. Примерно да е запознат що-годе с медицинската апаратура, търговията с имоти, производството на пестициди или сключването на търговски сделки.
  3. Да владее терминологията, използвана в тази област.
  4. Да владее отлично и езика, на който ще превежда – лексика, стилистика, синтаксис, идиоми и т. н.
  5. Да е в състояние при по-дълъг превод да уеднакви използването на термините и специалната фразеология за всички части на текста и др.

Дали това не е излишно теоретизиране и усложняване на нещата

Ами пробвайте! Дайте примерно на няколко човека, които знаят английски, една и съща листовка на лекарство. Помолете ги за превод. В повечето случаи дори няма да ви се наложи да сравнявате с официалното указание на български. Ако текстовете им са по-добри от превода на Google Translate, значи са се справили добре.

Но вие едва ли бихте искали точно така да звучи предложението ви за партньорство към потенциален контрагент в чужбина или по подобен превод механиците да обслужват скъпата ви нова машина. Дори и услугата да ви е направена напълно безплатно!

Преводът е строго професионално занимание

В никакъв случай не твърдим, че тези хора не знаят английски. Някои от тях дори може да са филолози. Но това не променя нещата.

В добрите агенции за превод и легализация работят професионални преводачи, за които езикът е работен инструмент и те го владеят включително на ниво структура. Това им позволява да предадат информацията така, че тя да звучи пълноценно и естествено. Текстовете им на целевия език запазват контекста, живостта и многопластовостта на оригинала.

Те познават специализираната терминология в съответната област на изходния и на целевия език. Нещо повече, познават спецификата и характерните термини за различните индустрии от един отрасъл или дори за различните големи производители от един и същ бранш. Наясно са как да ги предадат на български.

Преводаческите агенции използват професионален софтуер, който следи за еднаквата употреба на термините в преводите с голям обем. На практика това е трудно постижимо и за най-добросъвестния преводач, ако трябва да разчита само на собствената си памет и усет.

Преводи на документи

Трябва да е съвсем ясно, че точно превод на документи от всякакъв род, особено на легаризирани преводи, е абсолютно неподходящ за любителите на „направи си сам“. Формата и съдържанието на всеки вид документация обикновено е строго регламентирано в отделните страни и всякакви свободни тълкувания могат да провалят продължителните ви сериозни усилия в една или друга сфера.

Затова колкото по-важен за дейността и живота ви е преводът на един текст или документ, толкова по-качествени преводачески услуги търсете. Те, разбира се, имат и своята цена.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.