Как да си направим бърза регистрация на фирма ООД?

Чрез съдържанието в настоящата статия няма да описваме в детайли цялата необходима
база с документи за регистриране на ООД – фирмено дружество с ограничена
отговорност. Акцентът по-скоро е относно бързината, с която можете да регистрирате
фирма в тази правна форма. Бързината в съвременния бизнес свят е ключова, но за да
можете да се движите с желаната скорост трябва да сте добре информирани и
подготвени.

Принципно регистрацията на фирма в България отнема максимум 3 дни, но ако
оставите самия процес по оформянето на документите и тяхното подаване в ръцете на
професионалисти. Иначе започнете ли сами с вашите съдружници да правите
документацията, може просто да загубите ценно време. Регистрацията на фирма не е
скъпо удоволствие и хонорарите на лицата от фирмата, която изберете за услугата, не
са толкова големи.

За да стане бързо, регистрацията трябва да бъде базирана на законово регламентирани
процедури по стартиране на ООД съдружие. Тоест трябва да имате Дружествен
договор и Протокол от Общото събрание на всички, които сте се сдружили, за да
правите бизнес заедно. В Договора се съдържат най-важните неща за фирмата, които
ще се появят в Търговския регистър след като регистрацията бъде завършена.
Тук в https://goldenvision.bg, можете предлагаме експресна услуга за подготвяне на
документите. Само два часа след като получим всички необходими данни от бъдещите
собствениците на фирмата, документите ще бъдат готови за подпис и за подаване към
Търговския регистър.

Учредяването на ООД е отговорна дейност, в която са замесени идеите, вижданията,
трудът на много хора. Нормално е да търсите бърза регистрация на фирма ООД и тя ще
е факт, защото самата регистрация е само процес от развитието на фирмата.
Отговорностите се простират далече след това.

След като сте направили всички необходими стъпки по учредяване на дружеството,
можете да поверите изготвянето на регистрационните документи на фирма с опит.
Дори можете да получите и ценни съвети, които ще засягат конкретно счетоводната
дейност и особеностите при управлението на ООД. Не забравяйте, бързата регистрация
е само част от процеса, същината идва след това.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.